S

Svět

škola s rozhledem do světa 21. století | otevřenost | spolupráce

V

Vzdělání

moderní výukové metody | individuální přístup | sebepoznání a osobnostní rozvoj

A

Angličtina

bilingvní výuka | angličtina jako běžná součást výuky ostatních předmětů

T

Technologie

informační a komunikační technologie | digitální gramotnost | výuka programování od 1. třídy

Info schůzky pro rodiče

Soukromá bilingvní základní škola se zaměřením na angličtinu, logické myšlení, technologie a osobnostní rozvoj s respektem k individualitě dítěte.

Výuka

Cílem všech pedagogů na naší škole je zapojit žáky do výuky a přenést aktivitu ve třídě na ně.

Individuální přístup

. . .

Rozvoj potenciálu

. . .

Sebepoznání a osobnostní rozvoj

. . .

Moderní výukové metody

. . .

Formativní hodnocení

. . .

Logika, matematika, informatika

. . .

Angličtina

. . .

Zdravý životní styl

. . .

Odpolední aktivity

. . .

Otevřenost vztahu učitel–rodič–žák

. . .

Spolupráce s rodinou a externími subjekty

. . .

Naše škola

Olomouc

Pro rok 2023/24 bude otevřena první třída ZŠ a od roku 2024/25 bude následně otevírána vždy první třída a šestá třída ZŠ.

Školné

Pro školní rok 2023/24 činí měsíční školné 7 500 Kč.

Školné je zpravidla hrazeno buď měsíčně, a to se splatností do 20. dne předcházejícího měsíce, nebo pololetně, a to se splatností do 20. srpna a 20. ledna.

Tým

Nabízíme Vám SVĚTovou školu, v níž VZDĚLÁNÍ dětí (a učitelů) není pouhou frází, v níž ANGLIČTINA není pouze vyučovacím předmětem, ale kosmopolitním dorozumívacím prostředkem a v níž TECHNOLOGIE nejsou „strašákem“, ale příležitostí k otvírání nových směrů.

Takovou školu pro Vás tvoří:

MGR. LENKA BAŠE

učitelka 1. ročník

lenka.base@zssvat.com

MGR. KATARÍNA GREPLOVÁ, PH.D.

učitelka 1. ročník

katarina.greplova@zssvat.com

MGR. PETRA ALEXOVÁ

lektorka AJ

alexova@naseskolka.com

VERONIKA REICHOVÁ

vychovatelka ŠD

veronika.reichova@zssvat.com

BC. ROMANA VOCHTOVÁ

koordinátorka

vochtova@naseskolka.com

ING. LUCIE ŘÍHOVÁ

provozní manažer

rihova@zssvat.com

MGR. JAKUB BUČEK

garant koncepce zdravého pohybu

jakub.bucek@zssvat.com

Přihláška

Zápis do základní školy bude probíhat v dubnu 2024. V případě, že máte zájem své dítě k zápisu přihlásit, vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Před zápisem děti čeká zkouška osobnostních předpokladů a studijního potenciálu, která se skládá ze tří částí a probíhá prezenčně.

Vyplnit formulář k přihlášce

Důležité termíny

4. 9. 2023 zahájení školního roku 2023/2024

12. 9. 2023 třídní schůzky

21. – 22. 9. 2023 adaptační pobyt první třídy

29. 9. 2023 ředitelské volno

26. – 27. 10. 2023 podzimní prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 vánoční prázdniny

31. 1. 2024 předávání vysvědčení

2. 2. 2024 pololetní prázdniny

4. – 10. 3. 2024 jarní prázdniny

28. 4. 2024 velikonočníprázdniny

28. 6. 2024 předávání vysvědčení

Kroužky

Angličtina

Zdravý pohyb

Dokumenty

Dolní Hejčínská 8, 77900 Olomouc

ID datové schránky: 7exew9m
e-mail: info@zssvat.com

Bc. Romana Vochtová
koordinátor
+420 775 303 953

Fakturační údaje:
IČ: 17249210

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 123-8503350287/0100
IBAN: CZ84 0100 0001 2385 0335 0287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

© ZŠ SVAT 2023