S

Svět

škola s rozhledem do světa 21. století | otevřenost | spolupráce

V

Vzdělání

moderní výukové metody | individuální přístup | sebepoznání a osobnostní rozvoj

A

Angličtina

bilingvní výuka | angličtina jako běžná součást výuky ostatních předmětů

T

Technologie

informační a komunikační technologie | digitální gramotnost | výuka programování od 1. třídy

Přihláška 6. třída

Schůzka 6. třída

Soukromá bilingvní základní škola se zaměřením na angličtinu, logické myšlení, technologie a osobnostní rozvoj s respektem k individualitě dítěte.

Výuka

Cílem všech pedagogů na naší škole je zapojit žáky do výuky a přenést aktivitu ve třídě na ně.

Individuální přístup

. . .

Rozvoj potenciálu

. . .

Sebepoznání a osobnostní rozvoj

. . .

Moderní výukové metody

. . .

Formativní hodnocení

. . .

Logika, matematika, informatika

. . .

Angličtina

. . .

Zdravý životní styl

. . .

Odpolední aktivity

. . .

Otevřenost vztahu učitel–rodič–žák

. . .

Spolupráce s rodinou a externími subjekty

. . .

Naše škola

Olomouc

Pro rok 2024/25 bude otevřena první a šestá třída ZŠ.

Školné

Pro rok 2024/25 činí měsíční školné pro I. stupeň ZŠ 8 000 Kč a pro II. stupeň 8 500 Kč.

Školné je zpravidla hrazeno buď měsíčně, a to se splatností do 20. dne předcházejícího měsíce, nebo pololetně, a to se splatností do 20. srpna a 20. ledna.

Tým

Nabízíme Vám SVĚTovou školu, v níž VZDĚLÁNÍ dětí (a učitelů) není pouhou frází, v níž ANGLIČTINA není pouze vyučovacím předmětem, ale kosmopolitním dorozumívacím prostředkem a v níž TECHNOLOGIE nejsou „strašákem“, ale příležitostí k otvírání nových směrů.

Takovou školu pro Vás tvoří:

MGR. KATARÍNA GREPLOVÁ, PH.D.

učitelka 1. ročník

katarina.greplova@zssvat.com

MGR. LENKA BAŠE

učitelka 1. ročník (2023/2024)

učitelka 2. ročník (2024/2025)

lenka.base@zssvat.com

MGR. LENKA POSPÍCHALOVÁ

učitelka 6. ročník – AJ, ČJ

lenka.pospichalova@zssvat.com

MGR. ROMAN KUCSA

učitel 6. ročník – společenské vědy

roman.kucsa@zssvat.com

MGR. PETRA ALEXOVÁ

lektorka AJ

alexova@naseskolka.com

VERONIKA REICHOVÁ

vychovatelka ŠD

veronika.reichova@zssvat.com

RYAN SANDOVAL

Native English speaker

ryan.sandoval@zssvat.com

BC. ROMANA VOCHTOVÁ

koordinátorka

vochtova@naseskolka.com

MGR. JAKUB BUČEK

garant koncepce zdravého pohybu

jakub.bucek@zssvat.com

Přihláška

Zápis do 6. třídy základní školy bude probíhat od dubna 2024. V případě, že máte zájem své dítě k zápisu přihlásit, vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Na základě vyplněné přihlášky děti absolvují zkoušku osobnostních předpokladů a studijního potenciálu, která se skládá ze tří částí a probíhá prezenčně.

Vyplnit formulář k přihlášce

Důležité termíny

4. 9. 2023 zahájení školního roku 2023/2024

12. 9. 2023 třídní schůzky

21. – 22. 9. 2023 adaptační pobyt první třídy

29. 9. 2023 ředitelské volno

26. – 27. 10. 2023 podzimní prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 vánoční prázdniny

31. 1. 2024 předávání vysvědčení

2. 2. 2024 pololetní prázdniny

6. 2. 2024 v 16:00 informační schůzky pro rodiče pro první a šestou třídu v Naší školce (Horní Lán 61, 0lomouc)

28. 2. 2024 v 16:00 informační schůzky pro rodiče pro první a šestou třídu v Naší školce (Horní Lán 61, 0lomouc)

14. 3. 2024 v 16:00 informační schůzky pro rodiče pro první a šestou třídu v Naší školce (Horní Lán 61, 0lomouc)

4. – 10. 3. 2024 jarní prázdniny

28. 3. 2024 velikonoční prázdniny

22. 4. 2024 v 16:00 informační schůzky pro rodiče pro šestou třídu Gymnáziu Hejčín, budova C, 3. patro (Dolní Hejčínská 56, 77900 Olomouc)

28. 6. 2024 předávání vysvědčení

Kroužky

Angličtina

Zdravý pohyb

Dolní Hejčínská 8, 77900 Olomouc

ID datové schránky: 7exew9m
e-mail: info@zssvat.com

Bc. Romana Vochtová
koordinátor
+420 775 303 953

Fakturační údaje:
IČ: 17249210

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 123-8503350287/0100
IBAN: CZ84 0100 0001 2385 0335 0287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

© ZŠ SVAT 2024